Poziţia Parlamentului Europeani - TC1-COD(2014)0177Poziţia Parlamentului Europeani
TC1-COD(2014)0177

***I
POZIŢIA PARLAMENTULUI EUROPEAN
adoptată în primă lectură la 29 aprilie 2015 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2015/... al Parlamentului European și al Consiliului privind regimul comun aplicabil importurilor de produse textile din anumite țări terțe, care nu sunt reglementate de acorduri, protocoale sau alte înțelegeri bilaterale sau de alte regimuri specifice de import ale Uniunii (reformare)
(EP-PE_TC1-COD(2014)0177)

29.4.2015

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare: