11.11.2015
TC1-COD(2014)0185
***I
EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT
fastställd vid första behandlingen den 11 november 2015 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets beslut (EU) 2015/… om inrättandet av ett program för lösningar för interoperabilitet och gemensamma ramar för europeiska offentliga förvaltningar, företag och medborgare (ISA2-programmet) för modernisering av den offentliga sektorn
(EP-PE_TC1-COD(2014)0185)

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 467kWORD 134k
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy