11.3.2015
TC1-COD(2014)0190
***I
STANDPUNT VAN HET EUROPEES PARLEMENT
in eerste lezing vastgesteld op 11 maart 2015 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) 2015/... van het Europees Parlement en de Raad betreffende bepaalde procedures voor de toepassing van de Stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Montenegro, anderzijds (codificatie)
(EP-PE_TC1-COD(2014)0190)

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten:
PDF 320kWORD 71k
Juridische mededeling - Privacybeleid