29.4.2015
TC1-COD(2014)0199
***I
ПОЗИЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
приета на първо четене на 29 април 2015 г. с оглед на приемането на Регламент (EС) 2015/... на Европейския парламент и на Съвета някои процедури по прилагането на Споразумението за стабилизиране и асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Бившата югославска република Македония, от друга страна (кодифициран текст)
(EP-PE_TC1-COD(2014)0199)

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 535kWORD 126k
Правна информация - Политика за поверителност