29.4.2015
TC1-COD(2014)0199
***I
EUROPOS PARLAMENTO POZICIJA
priimta 2015 m. balandžio 29 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2015/... dėl tam tikros tvarkos taikant Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos stabilizacijos ir asociacijos susitarimą (kodifikuota redakcija)
(EP-PE_TC1-COD(2014)0199)

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 448kWORD 113k
Teisinis pranešimas - Privatumo politika