29.4.2015
TC1-COD(2014)0199
***I
EIROPAS PARLAMENTA NOSTĀJA
pieņemta pirmajā lasījumā 2015. gada 29. aprīlī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2015/... par konkrētām procedūrām, lai piemērotu Stabilizācijas un asociācijas nolīgumu starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku, no otras puses (kodificēta redakcija)
(EP-PE_TC1-COD(2014)0199)

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 536kWORD 125k
Juridisks paziņojums - Privātuma politika