Pozícia Európskeho parlamentu - TC1-COD(2014)0213Pozícia Európskeho parlamentu
TC1-COD(2014)0213

  ***I
  POZÍCIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
  prijatá v prvom čítaní 13. januára 2015 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/..., ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1343/2011 z 13. decembra 2011 o niektorých ustanoveniach týkajúcich sa rybolovu v oblasti dohody o GFCM (Všeobecná rybárska komisia pre Stredozemné more)
  (EP-PE_TC1-COD(2014)0213)

  13.1.2015

  Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch: