Postoj Evropského parlamentu - TC1-COD(2014)0217Postoj Evropského parlamentu
TC1-COD(2014)0217

***I
POSTOJ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
přijatý v prvním čtení dne 29. října 2015 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/... o Agentuře Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva (CEPOL) a o nahrazení a zrušení rozhodnutí Rady 2005/681/SVV
(EP-PE_TC1-COD(2014)0217)

29.10.2015

Tento dokument neexistuje ve formátu HTML, je však k dispozici v těchto formátech: