Euroopa Parlamendi seisukoht - TC1-COD(2014)0217Euroopa Parlamendi seisukoht
TC1-COD(2014)0217

***I
EUROOPA PARLAMENDI SEISUKOHT
vastu võetud esimesel lugemisel 29. oktoobril 2015. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2015/..., mis käsitleb Euroopa Liidu Õiguskaitsekoolituse Ametit (CEPOL) ning millega asendatakse ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu otsus 2005/681/JSK
(EP-PE_TC1-COD(2014)0217)

29.10.2015

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud: