Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa - TC1-COD(2014)0217Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa
TC1-COD(2014)0217

***I
SEASAMH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA
arna ghlacadh ar an gcéad léamh an 29 Deireadh Fómhair 2015 chun go nglacfaí Rialachán (AE) 2015/... ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Oiliúint i bhForfheidhmiú an Dlí (CEPOL), agus a ghabhann ionad Chinneadh 2005/681/CGB ón gComhairle agus lena n-aisghairtear an cinneadh sin
(EP-PE_TC1-COD(2014)0217)

29.10.2015

Níl ann don doiciméad seo i HTML ach tá sé ar fáil sna formáidí seo: