Poziţia Parlamentului Europeani - TC1-COD(2014)0217Poziţia Parlamentului Europeani
TC1-COD(2014)0217

***I
POZIŢIA PARLAMENTULUI EUROPEAN
adoptată în primă lectură la 29 octombrie 2015 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2015/... al Parlamentului European și al Consiliului privind Agenția Uniunii Europene pentru formare în materie de aplicare a legii (CEPOL), și de înlocuire și de abrogare a Deciziei 2005/681/JAI a Consiliului
(EP-PE_TC1-COD(2014)0217)

29.10.2015

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare: