Stališče Evropskega parlamenta - TC1-COD(2014)0217Stališče Evropskega parlamenta
TC1-COD(2014)0217

***I
STALIŠČE EVROPSKEGA PARLAMENTA
sprejeto v prvi obravnavi dne 29. oktobra 2015 z namenom sprejetja Uredbe (EU) 2015/... Evropskega parlamenta in Sveta o Agenciji Evropske unije za usposabljanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (CEPOL) ter nadomestitvi in razveljavitvi Sklepa Sveta 2005/681/PNZ
(EP-PE_TC1-COD(2014)0217)

29.10.2015

Ta dokument ni na voljo v formatu HTML, vendar je na voljo v teh formatih: