11.2.2015
TC1-COD(2014)0218
***I
EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING
fastlagt ved førstebehandlingen den 11. februar 2015 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/... om fremme af grænseoverskridende udveksling af oplysninger om trafiksikkerhedsrelaterede færdselslovsovertrædelser
(EP-PE_TC1-COD(2014)0218)

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 386kWORD 145k
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik