Stališče Evropskega parlamenta - TC1-COD(2014)0250Stališče Evropskega parlamenta
TC1-COD(2014)0250

***I
STALIŠČE EVROPSKEGA PARLAMENTA
sprejeto v prvi obravnavi dne 17. decembra 2014 z namenom sprejetja Uredbe (EU) št. .../2014 Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 55/2008 o uvedbi avtonomnih trgovinskih preferencialov za Republiko Moldavijo
(EP-PE_TC1-COD(2014)0250)

17.12.2014

Ta dokument ni na voljo v formatu HTML, vendar je na voljo v teh formatih: