25.10.2018
TC1-COD(2014)0256
***I
EUROPOS PARLAMENTO POZICIJA
priimta 2018 m. spalio 25 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2018/... , kuriuo iš dalies keičiami Reglamentas (EB) Nr. 726/2004, nustatantis Bendrijos leidimų dėl žmonėms skirtų ir veterinarinių vaistų išdavimo ir priežiūros tvarką ir įsteigiantis Europos vaistų agentūrą, Reglamentas (EB) Nr. 1901/2006 dėl pediatrijoje vartojamų vaistinių preparatų ir Direktyva 2001/83/EB dėl Bendrijos kodekso, reglamentuojančio žmonėms skirtus vaistus
(EP-PE_TC1-COD(2014)0256)

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 311kWORD 81k
Teisinė informacija - Privatumo politika