Postoj Evropského parlamentu - TC1-COD(2014)0268Postoj Evropského parlamentu
TC1-COD(2014)0268

***I
POSTOJ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
přijatý v prvním čtení dne 5. července 2016 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/ ... o požadavcích na mezní hodnoty emisí plynných a tuhých znečišťujících látek a schválení typu spalovacích motorů v nesilničních mobilních strojích, o změně nařízení (EU) č. 1024/2012 a (EU) č. 167/2013 a o změně a zrušení směrnice 97/68/ES
(EP-PE_TC1-COD(2014)0268)

5.7.2016

Tento dokument neexistuje ve formátu HTML, je však k dispozici v těchto formátech: