Euroopa Parlamendi seisukoht - TC1-COD(2014)0268Euroopa Parlamendi seisukoht
TC1-COD(2014)0268

***I
EUROOPA PARLAMENDI SEISUKOHT
vastu võetud esimesel lugemisel 5. juulil 2016. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2016/..., mis käsitleb väljaspool teid kasutatavate liikurmasinate sisepõlemismootorite gaasiliste saasteainete ja tahkete osakeste heite piirnorme ja tüübikinnitusega seotud nõudeid, millega muudetakse määruseid (EL) nr 1024/2012 ja (EL) nr 167/2013 ning muudetakse direktiivi 97/68/EÜ ja tunnistatakse see kehtetuks
(EP-PE_TC1-COD(2014)0268)

5.7.2016

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud: