Euroopan parlamentin kanta - TC1-COD(2014)0268Euroopan parlamentin kanta
TC1-COD(2014)0268

***I
EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA
vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 5. heinäkuuta 2016 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/… antamiseksi liikkuviin työkoneisiin tarkoitettujen polttomoottoreiden kaasu- ja hiukkaspäästöjen raja-arvoihin ja tyyppihyväksyntään liittyvistä vaatimuksista, asetusten (EU) N:o 1024/2012 ja (EU) N:o 167/2013 muuttamisesta ja direktiivin 97/68/EY muuttamisesta ja kumoamisesta
(EP-PE_TC1-COD(2014)0268)

5.7.2016

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa: