Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa - TC1-COD(2014)0268Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa
TC1-COD(2014)0268

***I
SEASAMH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA
arna ghlacadh ar an gcéad léamh an 5 Iúil 2016 chun go nglacfaí Rialachán (AE) 2016/... ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le ceanglais a bhaineann le teorainneacha astaíochtaí le haghaidh truailleáin ghásacha agus cháithníneacha agus cineálcheadú i dtaca le hinnill dócháin inmheánaigh le haghaidh innealra soghluaiste nach innealra bóthair é, lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1024/2012 agus Rialachán (AE) Uimh. 167/2013, agus lena leasaítear agus lena n-aisghairtear Treoir 97/68/CE
(EP-PE_TC1-COD(2014)0268)

5.7.2016

Níl ann don doiciméad seo i HTML ach tá sé ar fáil sna formáidí seo: