Stanowisko Parlamentu Europejskiego - TC1-COD(2014)0268Stanowisko Parlamentu Europejskiego
TC1-COD(2014)0268

***I
STANOWISKO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 5 lipca 2016 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/... w sprawie wymogów dotyczących wartości granicznych emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych oraz homologacji typu w odniesieniu do silników spalinowych wewnętrznego spalania przeznaczonych do maszyn mobilnych nieporuszających się po drogach, zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1024/2012 i (UE) nr 167/2013 oraz zmieniającego i uchylającego dyrektywę 97/68/WE
(EP-PE_TC1-COD(2014)0268)

5.7.2016

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach: