Stališče Evropskega parlamenta - TC1-COD(2014)0268Stališče Evropskega parlamenta
TC1-COD(2014)0268

***I
STALIŠČE EVROPSKEGA PARLAMENTA
sprejeto v prvi obravnavi dne 5. julija 2016 z namenom sprejetja Uredbe (EU) 2016/... Evropskega parlamenta in Sveta o zahtevah v zvezi z mejnimi vrednostmi emisij plinastih in trdnih onesnaževal in homologacijo za motorje z notranjim izgorevanjem za necestno mobilno mehanizacijo, o spremembi uredb (EU) št. 1024/2012 in (EU) št. 167/2013 ter o spremembi in razveljavitvi Direktive 97/68/ES
(EP-PE_TC1-COD(2014)0268)

5.7.2016

Ta dokument ni na voljo v formatu HTML, vendar je na voljo v teh formatih: