Europaparlamentets ståndpunkt - TC1-COD(2014)0268Europaparlamentets ståndpunkt
TC1-COD(2014)0268

***I
EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT
fastställd vid första behandlingen den 5 juli 2016 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/… om krav för utsläppsgränser vad gäller gas- och partikelformiga föroreningar samt typgodkännande av förbränningsmotorer för mobila maskiner som inte är avsedda att användas för transporter på väg, om ändring av förordningarna (EU) nr 1024/2012 och (EU) nr 167/2013 samt om ändring och upphävande av direktiv 97/68/EG
(EP-PE_TC1-COD(2014)0268)

5.7.2016

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format: