Standpunt van het Europees Parlement - TC1-COD(2014)0280Standpunt van het Europees Parlement
TC1-COD(2014)0280

  ***I
  STANDPUNT VAN HET EUROPEES PARLEMENT
  in eerste lezing vastgesteld op 7 juli 2015 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) 2015/... van het Europees Parlement en de Raad inzake bescherming tegen schade veroorzakende prijzen van vaartuigen (gecodificeerde tekst)
  (EP-PE_TC1-COD(2014)0280)

  7.7.2015

  Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten: