7.7.2015
TC1-COD(2014)0280
***I
EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT
fastställd vid första behandlingen den 7 juli 2015 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/… om skydd mot skadlig prissättning av fartyg (kodifiering)
(EP-PE_TC1-COD(2014)0280)

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 384kWORD 159k
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy