17.12.2014
TC1-COD(2014)0287
***I
EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING
fastlagt ved førstebehandlingen den 17. december 2014 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. …/2014 om toldbehandling af varer med oprindelse i Ecuador
(EP-PE_TC1-COD(2014)0287)

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 242kWORD 58k
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik