10.5.2016
TC1-COD(2014)0309
***I
ПОЗИЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
приета на първо четене на 10 май 2016 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2016/... на Европейския парламент и на Съвета за защита срещу дъмпингов внос от страни, които не са членки на Европейския съюз (кодифициран текст)
(EP-PE_TC1-COD(2014)0309)

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 724kWORD 395k
Правна информация - Политика за поверителност