Euroopan parlamentin kanta - TC1-COD(2014)0309Euroopan parlamentin kanta
TC1-COD(2014)0309

  ***I
  EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA
  vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 10. toukokuuta 2016 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/… antamiseksi polkumyynnillä muista kuin Euroopan unionin jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta suojautumisesta (kodifikaatio)
  (EP-PE_TC1-COD(2014)0309)

  10.5.2016

  Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa: