Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa - TC1-COD(2014)0309Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa
TC1-COD(2014)0309

  ***I
  SEASAMH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA
  arna ghlacadh ar an gcéad léamh an 10 Bealtaine 2016 chun go nglacfaí Rialachán (AE) 2016/... ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le cosaint i gcoinne allmhairí dumpáilte ó thíortha nach baill den Aontas Eorpach iad (códú)
  (EP-PE_TC1-COD(2014)0309)

  10.5.2016

  Níl ann don doiciméad seo i HTML ach tá sé ar fáil sna formáidí seo: