Poziţia Parlamentului Europeani - TC1-COD(2014)0309Poziţia Parlamentului Europeani
TC1-COD(2014)0309

  ***I
  POZIŢIA PARLAMENTULUI EUROPEAN
  adoptată în primă lectură la 10 mai 2016 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2016/... al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping din partea țărilor care nu sunt membre ale Uniunii Europene (text codificat)
  (EP-PE_TC1-COD(2014)0309)

  10.5.2016

  Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare: