Postoj Evropského parlamentu - TC1-COD(2014)0334Postoj Evropského parlamentu
TC1-COD(2014)0334

***I
POSTOJ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
přijatý v prvním čtení dne 29. dubna 2015 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/..., kterým se ruší nařízení Rady (EHS) č. 3030/93 o společných pravidlech dovozu některých textilních výrobků pocházejících ze třetích zemí
(EP-PE_TC1-COD(2014)0334)

29.4.2015

Tento dokument neexistuje ve formátu HTML, je však k dispozici v těchto formátech: