Euroopan parlamentin kanta - TC1-COD(2014)0334Euroopan parlamentin kanta
TC1-COD(2014)0334

***I
EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA
vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 29. huhtikuuta 2015 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2015/… antamiseksi tiettyjen kolmansista maista peräisin olevien tekstiilituotteiden tuontiin sovellettavasta yhteisestä menettelystä annetun asetuksen (ETY) N:o 3030/93 kumoamisesta
(EP-PE_TC1-COD(2014)0334)

29.4.2015

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa: