Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa - TC1-COD(2014)0334Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa
TC1-COD(2014)0334

***I
SEASAMH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA
a glacadh ar an gcéad léamh an 29 Aibreán 2015 chun go nglacfaí Rialachán (AE) 2015/... ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena n-aisghairtear Rialachán (CEE) Uimh. 3030/93 ón gComhairle maidir le comhrialacha le haghaidh allmhairí táirgí áirithe teicstíle ó thríú tíortha
(EP-PE_TC1-COD(2014)0334)

29.4.2015

Níl ann don doiciméad seo i HTML ach tá sé ar fáil sna formáidí seo: