Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew - TC1-COD(2014)0334Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew
TC1-COD(2014)0334

***I
POŻIZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW
adottata fl-ewwel qari fid-29 ta' April 2015 bil-ħsieb tal-adozzjoni tar-Regolament (UE) 2015/... tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jirrevoka r-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3030/93 dwar regoli komuni għall-importazzjoni ta’ ċerti prodotti tat-tessuti minn pajjiżi terzi
(EP-PE_TC1-COD(2014)0334)

29.4.2015

Dan id-dokument ma jeżistix fil-format HTML imma huwa disponibbli fil-formati li ġejjin: