Stanowisko Parlamentu Europejskiego - TC1-COD(2014)0334Stanowisko Parlamentu Europejskiego
TC1-COD(2014)0334

***I
STANOWISKO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 29 kwietnia 2015 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/... uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 3030/93 w sprawie wspólnych reguł przywozu niektórych wyrobów włókienniczych z państw trzecich
(EP-PE_TC1-COD(2014)0334)

29.4.2015

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach: