Poziţia Parlamentului Europeani - TC1-COD(2014)0334Poziţia Parlamentului Europeani
TC1-COD(2014)0334

***I
POZIŢIA PARLAMENTULUI EUROPEAN
adoptată în primă lectură la 29 aprilie 2015 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2015/... al Parlamentului European și al Consiliului de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 3030/93 al Consiliului privind regimul comun aplicabil importurilor unor produse textile originare din țări terțe
(EP-PE_TC1-COD(2014)0334)

29.4.2015

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare: