24.11.2015
TC1-COD(2014)0337
***I
EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING
fastlagt ved førstebehandlingen den 24. november 2015 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/… om ophævelse af visse retsakter henhørende under Schengenreglerne
(EP-PE_TC1-COD(2014)0337)

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 287kWORD 79k
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik