Poziţia Parlamentului Europeani - TC1-COD(2014)0337Poziţia Parlamentului Europeani
TC1-COD(2014)0337

  ***I
  POZIŢIA PARLAMENTULUI EUROPEAN
  adoptată în primă lectură la 24 noiembrie 2015 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2015/... al Parlamentului European și al Consiliului de abrogare a anumitor acte din acquis-ul Schengen
  (EP-PE_TC1-COD(2014)0337)

  24.11.2015

  Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare: