24.11.2015
TC1-COD(2014)0337
***I
EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT
fastställd vid första behandlingen den 24 november 2015 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/… om upphävande av vissa akter i Schengenregelverket
(EP-PE_TC1-COD(2014)0337)

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 283kWORD 78k
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy