8.3.2016
TC1-COD(2014)0346
***I
EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT
fastställd vid första behandlingen den 8 mars 2016 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/… om harmoniserade index för konsumentpriser och bostadsprisindexet och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 2494/95
(EP-PE_TC1-COD(2014)0346)

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 696kWORD 204k
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy