Europaparlamentets ståndpunkt - TC1-COD(2014)0346Europaparlamentets ståndpunkt
TC1-COD(2014)0346

  ***I
  EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT
  fastställd vid första behandlingen den 8 mars 2016 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/… om harmoniserade index för konsumentpriser och bostadsprisindexet och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 2494/95
  (EP-PE_TC1-COD(2014)0346)

  8.3.2016

  Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format: