2.2.2016
TC1-COD(2015)0006
***I
EIROPAS PARLAMENTA NOSTĀJA
pieņemta pirmajā lasījumā 2016. gada 2. februārī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/... par Savienības Kodeksu par noteikumiem, kas reglamentē personu pārvietošanos pār robežām (Šengenas Robežu kodekss) (kodificēta redakcija)
(EP-PE_TC1-COD(2015)0006)

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 1638kWORD 2897k
Juridisks paziņojums - Privātuma politika