Euroopa Parlamendi seisukoht - TC1-COD(2015)0026Euroopa Parlamendi seisukoht
TC1-COD(2015)0026

  ***I
  EUROOPA PARLAMENDI SEISUKOHT
  vastu võetud esimesel lugemisel 29. aprillil 2015. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2015/..., millega muudetakse määrust (EL) nr 1304/2013, et suurendada noorte tööhõive algatuse raames toetust saavatele rakenduskavadele makstava täiendava esialgse eelmakse summat
  (EP-PE_TC1-COD(2015)0026)

  29.4.2015

  Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud: