Euroopan parlamentin kanta - TC1-COD(2015)0026Euroopan parlamentin kanta
TC1-COD(2015)0026

  ***I
  EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA
  vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 29. huhtikuuta 2015 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2015/... antamiseksi asetuksen (EU) N:o 1304/2013 muuttamisesta nuorisotyöllisyysaloitteesta tuettaville toimenpideohjelmille maksettavan ylimääräisen ensimmäisen ennakkomaksun osalta
  (EP-PE_TC1-COD(2015)0026)

  29.4.2015

  Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa: