Stajalište Europskog parlamenta - TC1-COD(2015)0026Stajalište Europskog parlamenta
TC1-COD(2015)0026

  ***I
  STAJALIŠTE EUROPSKOG PARLAMENTA
  usvojeno u prvom čitanju 29. travnja 2015. radi donošenja Uredbe (EU) 2015/... Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1304/2013 u pogledu dodatnog iznosa početnog predfinanciranja koji se isplaćuje za operativne programe koji dobivaju potporu iz Inicijative za zapošljavanje mladih
  (EP-PE_TC1-COD(2015)0026)

  29.4.2015

  Dokument ne postoji u HTML obliku, no dostupan je u sljedećim formatima: