Europos Parlamento pozicija - TC1-COD(2015)0026Europos Parlamento pozicija
TC1-COD(2015)0026

  ***I
  EUROPOS PARLAMENTO POZICIJA
  priimta 2015 m. balandžio 29 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2015/..., kuriuo dėl papildomos pradinio išankstinio finansavimo, skiriamo pagal Jaunimo užimtumo iniciatyvą remiamoms veiksmų programoms, sumos iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1304/2013
  (EP-PE_TC1-COD(2015)0026)

  29.4.2015

  Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais: