Eiropas Parlamenta nostāja - TC1-COD(2015)0026Eiropas Parlamenta nostāja
TC1-COD(2015)0026

  ***I
  EIROPAS PARLAMENTA NOSTĀJA
  pieņemta pirmajā lasījumā 2015. gada 29. aprīlī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2015/..., ar ko groza Regulu (ES) Nr. 1304/2013 attiecībā uz Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvas atbalstītajām darbības programmām izmaksāt papildu sākotnējo priekšfinansējuma summu
  (EP-PE_TC1-COD(2015)0026)

  29.4.2015

  Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos: