Stanowisko Parlamentu Europejskiego - TC1-COD(2015)0026Stanowisko Parlamentu Europejskiego
TC1-COD(2015)0026

***I
STANOWISKO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 29 kwietnia 2015 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/... zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1304/2013 w zakresie dodatkowej kwoty początkowych płatności zaliczkowych wypłacanych na rzecz programów operacyjnych wspieranych w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
(EP-PE_TC1-COD(2015)0026)

29.4.2015

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach: