Poziţia Parlamentului Europeani - TC1-COD(2015)0026Poziţia Parlamentului Europeani
TC1-COD(2015)0026

  ***I
  POZIŢIA PARLAMENTULUI EUROPEAN
  adoptată în primă lectură la 29 aprilie 2015 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2015/... al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1304/2013, în ceea ce privește acordarea unei sume de prefinanțare inițială suplimentară către programele operaționale sprijinite de Inițiativa „Locuri de Muncă pentru Tineri”
  (EP-PE_TC1-COD(2015)0026)

  29.4.2015

  Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare: