Europaparlamentets ståndpunkt - TC1-COD(2015)0026Europaparlamentets ståndpunkt
TC1-COD(2015)0026

  ***I
  EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT
  fastställd vid första behandlingen den 29 april 2015 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/… om ändring av förordning (EU) nr 1304/2013, vad gäller ett ytterligare inledande förskott till operativa program som får stöd från sysselsättningsinitiativet för unga
  (EP-PE_TC1-COD(2015)0026)

  29.4.2015

  Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format: