Euroopa Parlamendi seisukoht - TC1-COD(2015)0028Euroopa Parlamendi seisukoht
TC1-COD(2015)0028

***I
EUROOPA PARLAMENDI SEISUKOHT
vastu võetud esimesel lugemisel 8. septembril 2015. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2015/..., millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1007/2009 hülgetoodetega kauplemise kohta ja tunnistatakse kehtetuks komisjoni määrus (EL) määrus nr 737/2010
(EP-PE_TC1-COD(2015)0028)

8.9.2015

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud: