8.9.2015
TC1-COD(2015)0028
***I
EIROPAS PARLAMENTA NOSTĀJA
pieņemta pirmajā lasījumā 2015. gada 8. septembrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2015/..., ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1007/2009 par tirdzniecību ar izstrādājumiem no roņiem un ar ko atceļ Komisijas Regulu (ES) Nr. 737/2010
(EP-PE_TC1-COD(2015)0028)

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 600kWORD 98k
Juridisks paziņojums - Privātuma politika